LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

EFRS AGM 2016 dokumentai

As result of the decisions in the EFRS AGM 2016 you herewith receive (in the final lay out) the approved versions of the:
 
 
These documents are also uploaded for public use at www.efrs.eu under “Documents”.
 
Also attached you find the evaluation and update on the EFRS EQF Level 6 Benchmarking Document, as presented in the AGM.
 
Best regards,
Dorien Pronk-Larive
CEO EFRS

 

EFRS pareiškimas : moksliniai tyrinėjimai radiografijos srityje Europoje – įrodymais grįstos praktikos stiprinimas

Šis pareiškimas dėl mokslinių tyrinėjimų radiografijoje kilo iš EFRS pastangų vystyti ir remti aukšto lygio tyrinėjimų veiklą mūsų profesijoje. EFRS palaiko ryšius su Europos organizacijomis, kurios suinteresuotos radiografijos profesijos ir mokslo vystymu. Pagrindinis tikslas yra stiprinti radiografijos mokslinių tyrimų veiklą ir įrodymais grįstą praktiką, užtikrinant tęstinę vaizdinimo ir terapijos tarnybų plėtrą ir tobulinimą paciento gerovei.

EFRS skatina ir remia aukštos kvalifikacijos  radiograferių mokslinius tyrimus šiose srityse: medicininio vaizdinimo, radioterapijos ir branduolinės medicinos, stiprinant radiografijos mokslo žinių bazę ir vystant įrodymais grįstą radiografijos praktiką.

EFRS sukūrė EQF 6 lygio (bakalauro) mokslo rezultatų vertinimo gaires, kad būtų galima geriau palyginti ir suvienodinti programų turinį. Šiame dokumente(2014) nustatomos konkrečios pagrindinės žinios, įgūdžiai ir kompetencijos remti optimalių radiografinių paslaugų pacientui teikimą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Dokumentas pripažįsta audito, mokslinių tyrimų ir įrodymais grįstos praktikos svarbą radiograferiams, tuo tarpu studijas baigę radiograferiai turi suprasti mokslinių tyrimų procesą, tyrimų etiką, statistiką ir statistinę analizę bei turėti gilesnį supratimą apie tyrimų rezultatus ir klinikinį auditą. Šie EQF aprašai apima ir LLL rekomendacijas profesiniam švietimui ir mokymui bei darbo aplinkos tvarkymui. Dokumentas nustato, kad radiograferiui  būtina kvalifikuotai: „naudoti ir laiduoti auditą; rinkti, interpretuoti, vertinti ir analizuoti duomenis; kritiškai vertinti literatūros publikacijas; nustatyti įrodymais grįstos praktikos ir mokslinių tyrimų proceso principus.“

Tai reikalauja, kad visi sveikatos priežiūros sprendimai būtų pagrįsti geriausiais turimais, galiojančiais, atitinkamais įrodymais. Sveikatos priežiūros specialistai privalo gebėti pasiekti, įvertinti, taikyti ir integruoti naujas žinias ir prisitaikyti prie kintančių aplinkybių jų profesiniame gyvenime. EFRS Pareiškimas dėl įrodymais grįstos praktikos pakartoja žinių ir mokymo mokslinių tyrimų veikloje poreikį kaip pagrindinį reikalavimą radiografijos programose teikiant būtinas žinias absolventams bei norintiems tęstinio profesinio mokymo. Per mokslinių tyrimų veiklą ir auditą radiograferiai bus geriau pasirengę užtikrinti nuolatinį paslaugų kokybės gerinimą paslaugų gavėjų naudai.

Radiograferių dalyvavimas ECR (European Congress of Radiology) išaugo tiek apimtimi, tiek kokybe, dėmesio reikia šios veiklos palaikymui ir plėtrai.

EFRS nustatė 6 pagrindinius tikslus, remiant Europos radiografijos mokslinių tyrimų veiklą:

  1. Skatinti radiografijos mokslo vystymąsi, remiantis holistiniu požiūriu į profesinius poreikius
  2. Skatinti naudoti patvirtintas metodikas ir mokslinius metodus radiografijos moksliniuose tyrimuose
  3. Remti tyrinėtojų grupių iš EFRS narių tarpo kūrimą
  4. Parengti konkrečias koncepcijas mokslinių tyrimų tikslams
  5. Skatinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą tarp EFRS narių ir išorinės auditorijos, naudojant įvairias priemones, įskaitant EFRS Radiografijos tyrinėjimų tinklą, nacionalines ir tarptautines publikacijas ir konferencijų pristatymus, vietinius ligoninių seminarus ir t.t.
  6. Ištirti galimybes gauti tyrinėjimų finansavimą ir apsvarstyti tyrimų radiografijos mokslo srityje iniciatyvų plėtrą.