LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

EFRS veikla

EFRS veikla (misija, vizija, strateginis planas 2013-2016 metams)

 

Strateginis planas skirtas apibrėžti tikslus ir koordinuoti EFRS veiklą per 2013-2016 metų laikotarpį. Remiantis šiuo planu EFRS valdyba ir nariai siekia reprezentuoti radiograferio profesiją visuose lygmenyse, atsižvelgiant į profesijos interesus.

 

 1. Funkcija

EFRS funkcija yra skatinti radiograferio profesijos reprezentavimą Europoje visose diagnostinės radiologijos, branduolinės medicinos ir spindulinės terapijos srityse.

 

 1. Misija

EFRS misija yra atstovauti radiograferiams Europoje, atsižvelgiant į narių reikmes.

 

 1. Šūkis

Dalyvauk, daryk pokyčius“

 

 1. Vizija

EFRS strategija ir veikla turėtų suteikti vertės nacionalinių draugijų ir ugdymo institucijų, susitelkusių po EFRS skėčiu, teikiamoms paslaugoms. Ši strateginė pozicija daro EFRS iniciatyvia organizacija.

 

 1. Apibūdinimas

EFRS yra organizacija, sudaryta iš daugybės profesinių draugijų ir ugdymo institucijų bei plataus radiograferių ekspertų tinklo.

EFRS siekia būti atpažįstama organizacija, pilnai remiama narių organizacijų ir radiograferių ekspertų aktyviu bendradarbiavimu. Šis bendradarbiavimas remiasi keliomis kertinėmis vertėmis:

 1. skaidrumas;

 2. veiklumas;

 3. iniciatyvumas;

 4. kokybė.

 

Skaidrumas:

Federacija atspindi narių organizacijų vertybes, yra atpažįstama per narystę ir dalyvavimą Europos organizacijų veikloje. Veikla grindžiama patvirtintais Generalinės Asamblėjos sprendimais, remiasi atviru valdybos ir narių tarpusavio bendravimu bei visų dokumentų prieinamumu nariams.

 

Veiklumas:

Narės organizacijos ir radiograferiai ekspertai yra aktyviai įsitraukę į profesinę bei EFRS veiklą. Dėl to narės organizacijos jaučiasi atpažįstamos ir savos tarpe kitų organizacijų. EFRS turi struktūrinių ir darbinių ryšių su Europos politikos formavimo įstaigomis ir susijusiomis organizacijomis.

Iniciatyvumas:

EFRS yra profesijos lyderis Europos lygmenyje. Tą lemia informuotumas apie profesijos tendencijas ir pokyčius regionuose bei narystės skatinimas. Lyderio vaidmuo yra pripažįstamas narių bei Europos organizacijų.

 

Kokybė:

EFRS palaiko aukštą kokybės lygį visoje savo veikloje.

 

 1. Strateginiai tikslai

Pirmojo strateginio plano tikslai buvo iškelti po pirmųjų Generalinių Asamblėjų (2008,2009) ir apibrėžtos pagrindinės temos:

 1. organizacija;

 2. profesija;

 3. kokybė ir paciento priežiūra.

 

6-oji Generalinė Asamblėja (2013) aptarė strateginius tikslus 2013-2016 metams:

 

1) EFRS biuras išlieka virtualus, bet turės apmokamą personalą. IT struktūra bus sustiprinta, siekiant užtikrinti galimybę keistis informacija. Bus toliau vystomas bendradarbiavimas su oficialiomis įstaigomis ir organizacijomis Europoje.

 

2) Siekiama palengvinti keitimąsi informacija, žiniomis ir patirtimi. EKS 6 lygio profesinio išsilavinimo dokumentas toliau bus plėtojamas ir reguliariai atnaujinamas. Siekiama parengti EKS dokumentą 7 lygiui. Radiograferio profesijos plėtojimas skatina akademinius ir neakademinius tyrinėjimus. Aktyvus narių organizacijų įnašas į europinius kongresus. Propaguojamos rekomendacijos CPD (Continuous Proffesional Development) standartams.

 

3) Siekiama skatinti pacientų radiologijoje centralizuotą priežiūrą ir saugą. Propaguojamos Europinės rekomendacijos radiograferių radiacinės saugos ugdymui ir mokymui. Kuriama įrodymais pagrįsta praktika radiografijoje. Klinikinio audito vykdymas kokybės vadybai paremti. Profesinės saugos kultūros standartų propagavimas. Siekiama įtraukti pacientų grupes į EFRS veiklą.

EUROPOS KVALIFIKACIJOS RANGA (EKS) RADIOLOGIJOS TECHNOLOGAMS

EFRS galutinė ataskaita dėl MRT aljanso čia.

2017 m. lapkričio mėn. Alcalá de Henares, Ispanijoje, įvyko 10-asis visuotinis EFRS susirinkimas, kurio metu 37 atstovai iš nacionalinių draugijų  išrinko naują EFRS vykdomąją valdybą. Naujoji valdyba vykdys veklą iki 2020 m. lapkričio mėn. 

Valdybos nariai (iš kairės): Jonathan McNulty - Ireland (President), Charlotte Beardmore - UK (Vice president), Anke Ohmstede- Germany (Board member), Charlotte Graungard - Denmark (Board member), Vasilis Syrgiamiotis -Greece (Treasurer), Diego Catania - Italy (Board member).