LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

EFRS tarptautinė ataskaita 2015 m.

ECR kongreso metu EFRS valdyba susitiko su Japonijos Radiologijos technologų draugijos delegacija. Europos radiograferiai buvo pakviesti į kasmetinį Japonijos radiologijos kongresą, vyksiantį Yokohamoje 2016m. balandžio 14-17 d. www.jsrt.org

Europos Radiologijos Kongrese Vienoje dalyvavo 1054 radiograferiai iš 61 šalies ir 436 studentai iš 28 šalių.  Tai puiki galimybė pabendrauti su kolegomis ir pasisemti patirties.

2015 balandžio mėn. išleista nauja publikacija 182 RS serijoje „ES mokslinis seminaras 2013 - Radiacijos  sukeltos ilgalaikės pasekmės sveikatai po medicininės apšvitos “. Pagrindiniai akcentai skirti spindulinei terapijai ir KT tyrimams.

2015.04.01  Europos Radiacinės Saugos atstovai (HERCA) susitiko su suinteresuotųjų šalių atstovais dėl KT tyrimų optimizavimo.
Suinteresuotasias šalis atstovavo:
•    COCIR , remiant pagrindiniams KT įrangos gamintojams  (GE, Philips, Siemens, Toshiba),   
•    profesinės organizacijos: ESR, ESPR, EFRS, EANM, ESTRO, EFOMP,
•    tarptautinės organizacijos IAEA, EC ir  US FDA (stebėtojai).
Susitikimo tikslas – dozių optimizavimas, siekiant užtikrinti geriausią paciento priežiūrą ir išlaikant balansą tarp vaizdo kokybės ir dozės.

ESMRMB sumažino nario mokestį  radiologijos technologams iki 75 EUR. Sumokėjus šį mokestį galima dalyvauti ne tik kasmetiniame kongrese, bet ir mokymo programose. Kongresas vyks 2016.09.29-10.01 Viena, Austrija.

Mokymai :  Galvos – kaklo MRT  2016.03.18/19 Briugė, Belgija; Pilvo – dubens MRT 2016.06.01/03 Paryžius, Prancūzija; Prostatos MRT 2016.10.21/22 Paryžius, Prancūzija. www.esmrmb.org

2015 liepos mėn. paskelbta „Recruitment and Retention of the Health Workforce in Europe“ – „Sveikatos sektoriaus darbo jėgos įdarbinimas ir išlaikymas Europoje“ . Šią ataskaitą galima rasti EFRS svetainėje skyrelyje Documents. www.efrs.eu

Europos Radiologijos Kongresas tęsia programą, skatinančią jaunimą aktyviau dalyvauti.

Pranešėjams siūloma nemokama registracija ir nemokamas apgyvendinimas (radiologams iki 35 metų ir radiograferiams iki 30 metų). Programos dalyviai turi būti sumokėję ESR nario mokestį už praėjusius metus. Priminimas visiems norintiems pasinaudoti registracijos į kitų metų ECR lengvata – sumokėti ESR nario mokestį (11 EUR) iki einamų metų rugpjūčio vidurio. www.myesr.org

19-as pasaulinis radiologijos technologų kongresas vyks 2016.10.17/22 Seulas, Korėja. www.isrrt.org
2015.11.08 „Radiography“ tapo oficialiu EFRS žurnalu. Šiuo metu derinama, kad nacionalinės draugijos EFRS narės galėtų užsisakyti žurnalą su 50% nuolaida.

Lapkričio 6-7 d. EFRS AGM Krokuvoje (Lenkija) susitiko 35 radiograferių organizacijų atstovai. Susitikimo metu apsvarstyti nuveikti darbai, rengiant radiograferių išsilavinimo 7 lygio programą, aptarti EFRS veiklos planai ateinantiems metams.