LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

ISRRT pasiūlymas mokslinių tyrimų finansavimui

 

Dear Council and Associate ISRRT Members
 
Please see the attached documents: 
 
This call for application is also available via the ISRRT website. 
I would be grateful if you would look at these documents and bring them to the attention of members of your societies.
I’m sure you will agree that this is a very exciting opportunity to obtain research funding.
 
Best regards
Dimitris Katsifarakis
Chief Executive Officer, Support Services

 

ISRRT misija yra gerinti medicininio vaizdinimo ir spindulinės terapijos praktinio darbo standartus bei skatinti mokslinius tyrimus radiologijos moksle. ISRRT skiria tam tikrą sumą mokslinių tyrimų fondui skatinti radiograferių, radiologijos technologų, spindulinės terapijos technologų ir branduolinės medicinos technologų profesinės veiklos tyrinėjimus. Fondas įkurtas 2009 m. 2016 m. minint seseris Chesney, skyrusias savo palikimą fondui, mokslinių tyrimų fondas pavadintas jų vardu.

Tyrimai apima klinikinį, techninį, profesinį, vadybos bei švietimo aspektus medicininio vaizdinimo, spindulinės terapijos ir radiologijos mokslų srityse. Fondo valdyba kasmet gali  pasiūlyti ir siauresnes sritis.

ISRRT fondas skiria finansavimą tyrimo projektams nuo 1 iki 2 metų trukmės, iki 5 000 svarų projektui. Finansavimas gali varijuoti priklausomai nuo fondo galimybių. Pinigai yra skiriami apmokėti tyrime dalyvaujančiam personalui (kitam nei pareiškėjas) ir tyrime naudojamoms priemonėms. Pagrindimas numatomoms išlaidoms yra būtinas.

2017 m. siūloma tema „ Kokybės užtikrinimas medicininiame vaizdinime ir spindulinėje terapijoje: Koks yra radiograferio, radiologijos technologo ar spindulinės terapijos radiologijos technologo vaidmuo?“

Temos gali apimti naujas metodikas, standartinių protokolų ir tyrimų modifikacijas, įtakojančias tyrimų kokybę. Galima siųsti paraiškas ir kitomis temomis, bet pirmenybė teikiama fondo pasiūlytai temai. Finansavimas numatytas 2 500 svarų 1 metų ir 5 000 svarų 2 metų trukmės projektams. Pilną informaciją gali suteikti ISRRT atsakingasis sekretorius Dimitris Katsifarakis  ceo@isrrt.org . Paraiškas galima siųsti iki 2017 m.balandžio 30 d. Galutinis fondo sprendimas bus paskelbtas liepos pabaigoje.