LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

Istorija

1948 m.

Vilniaus I-oje Tarybinėje ligoninėje med.dr. V.Krotovas organizavo pirmuosius kursus rentgeno laborantams. Vėliau rentgeno laborantų kursų programai vadovavo gyd.radiologė Janina Šakalienė, habil.med.dr. Vitalija Vitkienė, kuravo gyd.radiolgė Aldona Rainienė, Vanda Zilinskienė. Buvo laikotarpis kada  kursus galėjo baigti inžinieriai ar rentgeno technikai.

Šiandien norint gauti kokybišką medicininės radiologinės procedūros paslaugą reikalingas išsilavinęs, kompetetingas radiologijos laborantas. Lietuvoje radiologijos laborantai siekia ir įgyja aukštąjį išsilavinimą

1988 m.

Nuo 1988 m. Vilniuje ir Kaune Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre, pradėtos taikyti radiologijos laboranto, o vėliau ir radiologijos technologo tobulinimosi programos.

2003 m.

Vilniaus Kolegijoje, Sveikatos priežiūros fakultete, Biomedicininės diagnostikos katedroje pradėti ruošti biomedicininės diagnostikos technologai su radiologine specializacija.

Nuo 2003 m. naujausios kvalifikacijos žinios įgyjamos Lietuvoje ir tarptautiniuose radiologijos technologų kongresuose, konferencijose ir  seminaruose.

2006 m.

Kovo mėn. 17 d. Lietuvos Respublikos Registrų centre įregistruota Lietuvos radiologijos laborantų asociacija (toliau LRLA) su savo tikslais, uždaviniais ir įsipareigojimais kiekvienam asociacijos nariui. Šiai dienai turime 780 asociacijos narių. Asociacija susideda iš  5 filialų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio.

LRLA I–osios asamblėjos metu įsipareigojome iš pagrindų pakeisti radiologijos laboranto statusą. Praėjo daugiau kaip 100 metų nuo rentgeno spindulių atradimo. Rentgeno technika palaipsniui tobulėja. Na o šiuolaikinėje radiologijoje šuoliais vystosi technologijos, bene sparčiausiai visoje medicininėje diagnostikoje, o radiologijos laborantui vis didėja įvairūs įpareigojimai, daugiau atsakomybės, plečiasi vaidmuo diagnostinėje ir terapinėje radiografijoje, reikalavimai profesijai kyla. Foto laboratorijas taip pat keičia naujos technologijos. Nors atsakomybė plečiasi, tačiau Lietuvoje radiologijos laborantas jau daugiau kaip 50 metų mokomas 4 mėnesių kursuose.

2007 m.

LRLA iniciatyva su Profesiniu metodikos mokymo centru paruoštas radiologijos technologo profesinis standartas. Asociacija toliau siekia, kad Lietuvos radiologijos technologas įgytų aukštąjį išsilavinimą, atitinkantį V-ą Europos išsilavinimo lygį.

Lapkričio mėn. 17 d. Prahoje 23 Europos šalys, 26 radiografijos specialistų visuomeninės organizacijos įsteigė Europos radiograferių federaciją – EFRS. Lietuvos radiologijos laborantų asociacija taip pat priimta į šią Europos federaciją.

Gruodžio mėn. LRLA iniciatyva, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje patvirtintos radiologijos technologo profesinės kvalifikacijos.

2010 m.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu pratęstas radiologijos technologo profesinių kvalifikacijų aprašas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Spalio 29-30 d. Vilniuje įvyko kasmetinis Europos Radiologijos technologų Asociacijų Federacijos (EFRS) posėdis.

2013 m.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje (LSMUL) Kauno klinikose spalio mėn. 4-6 dienomis vyko tarptautiniai radiacinės saugos mokymai skirti Baltijos šalių radiologijos technologams dirbantiems su kompiuterinės tomografijos ir angiografijos įranga. Šiuos mokymus organizavo LRLA kartu su Tarptautine Radiologijos technologų Asociacija - ISRRT ir Europos Radiologijos technologų Asociacijų Federacija - EFRS. Dalyvavo  50 radiologijos technologų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Lietuvos Radiologijos laborantų Asociacija įstojo į Tarptautinę Radiologijos Technologų Asociaciją (angl. International Society of Radiographers and Radiological Technologist - ISRRT).

Rugsėjo 1 d. Kauno kolegija ir Klaipėdos Universitetas pradeda vykdyti “Radiologijos” studijų programą radiologijos technologams.

2015 m.

Asamblėjos metu pakeistas asociacijos pavadinimas iš Lietuvos radiologijos laborantų asociacija (LRLA) į Lietuvos radiologijos technologų asociacija (LRTA)

Birželio mėn. pirmieji Lietuvoje, Kauno kolegijos absolventai įgijo radiologijos technologo profesinio bakalauro diplomą.

2019 m.

Balandžio 11 d. įsak. Nr. V-420  LR Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Lietuvos medicinos normą MN 163:2019 „Radiologijos technologas“. Tai dokumentas privalomas radiologijos technologams dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

2020 m.

Gruodžio 4 d. įsak. Nr. V-2824 LR Sveikatos apsaugos ministras išleido įsakymą, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. pradedamas radiologijos technologų licenzijavimas. Įsakymas reglamentuoja, kad visi dirbantys radiologijos technologai licencijas turi įgyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2021 m.

Sausio 15 d. Nr. V-86 LR Sveikatos apsaugos ministras išleido įsakymą, kad visi dirbantys radiologijos technologai privalo įgyti spaudą su numeriu iki 2021m. gruodžio 31 d.

Vasario 24 d. įsak. Nr. V-301 LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Medicinos technologijų studijų krypties aprašą, kuris reglamentuoja pirmosios ir antrosios studijų pakopos Radiologijos studijų programų specialiuosius reikalavimus.