LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

LRLA "Asamblėja 2016"

LRLA "Asamblėja 2016": renginio akimirkos (peržiūrėti foto).

   Šių metų vasario mėn. 26 dieną Kaune vyko Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos kasmetinis renginys -  "LRLA asamblėja 2016". VIII-oje asamblėjoje dalyvavo beveik 300 klausytojų, iš kurių 212 asociacijos narių, studentai, pedagogai, gydytojai radiologai. Pirmoje sesijoje skaityti  8 moksliniai pranešimai, antroje – pristatyta 2015 metų LRLA veiklos ir finansinė ataskaitos. Už nuopelnus vystant LRLA veiklą, gerb. Vandai Zilinskienei, gerb. Leonidai Šestakovai, gerb. Melanijai Latvėnienei ir gerb. Živilei Andrukonienei suteiktas Garbės nario vardo apdovanojimas.

   Absoliučia balsų dauguma asociacijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos radiologijos technologų asociaciją, priimta nauja įstatų redakcija, pakeistas asociacijos juridinis adresas.