LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

LRTA Prezidentė Aurika Vanckavičienė

Dr. Aurika Vanckavičienė LRLA PrezidentėNuo 2002 metų dirbu Kauno klinikose Radiologijos klinikoje Tomografijų skyriuje, vyresniaja radiologijos technologe. 2002 - 2004 metais studijavau ir baigiau Kauno medicinos universitete Visuomenės sveikatos vadybos magistro studijas. 2015 m., Lietuvos sveikatos mokslų universitete, apginta daktaro disertacija, tema "Radiologijos technologų pasiūlos ir poreikio prognozė 2012-2030 m. bei kompetencijų tyrimas". Vykdau pedagoginę veiklą, dalyvauju tarptautiniuose renginiuose skirtuose radiologijos technologams, skaitau pranešimus, esu parengusi keletą mokslinių publikacijų.  Radiologijos technologų asociacijos veikloje dalyvauju nuo pat Asociacijos įsisteigimo pradžios,  aktyviai domiuosi radiologijos technologų  profesinės veiklos aktualijomis ir perspektyvomis.

tel. +37069808044; aurika.vanckaviciene[eta]gmail.com