LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

Naudingi dokumentai

 

  • LRTA Įstatai (atsisiųsti)
  • Aukštos kvalifikacijos darbo jėgos poreikis ir karjeros galimybės Lietuvoje (atsisiųsti)
  • Dėl Radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo (atsisiųsti)
  • Radiologijos technologo profesinis standartas (atsisiųsti)
  • Radiologijos technologo vaidmens plėtra. EFRS vadovas (atsisiųsti)
  • EFRS Etikos kodeksas (atsisiųsti)
  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lbalandžio 24 d. įsakymo nr. V-505 „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (atsisiųsti)
  • EFRS ataskaita: "Radiologijos technologas spindulinėje terapijoje: praktika taikant spindulinę terapiją" (atsisiųsti
  • Jungtinė CIRSE-APSCVIR darbo grupės rekomendacijos: "Kaip pasiruošti teikiant intervencinės radiologijos paslaugas esant COVID-19 infekcijai" (atsisiųsti)