LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

Naudingi interneto adresai

 

  • Europos radiologijos technologų asociacijų federacija (angl. European Federation of Radiographers Societies) www.efrs.eu
  • Tarptautinė radiologijos technologų asociacijų sąjunga (angl. International Society of Radiographers and Radiology technologist) www.isrrt.org
  • Europos radiologų asociacija (angl. European Society of Radiology) www.myesr.org
  • Tarptautinė atominės energijos agentūra (angl. International Atomic Energy Agency) https://www.iaea.org/
  • Radiacinės saugos centras www.rsc.lt
  • Lietuvos radiologų asociacija www.radiologija.lt
  • Kauno krašto radiologų draugija www.radiologai.lt