LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

Nauja! Nuotolinė LRTA XIV-oji Asamblėja "Medicinos technologijos ir klinikinė praktika: nuo infekcijų kontrolės valdymo iki profesinės etikos iššūkių"

2021-03-03 20:24

Gerbiami Lietuvos radiologijos technologų asociacijos nariai,


Kviečiame dalyvauti XIV - ojoje Lietuvos radiologijos technologų asociacijos Asamblėjoje, tema -  "Medicinos technologijos ir klinikinė praktika: nuo infekcijų kontrolės valdymo iki profesinės etikos iššūkių".


Konferencijos data: 2021 m. kovo 26 d., penktadienis
LRTA narių susirinkimo laikas: 10.10–10.30 val.
Konferencijos laikas: 10.30–17.00 val.


Konferencija skirta radiologijos technologams, gydytojams radiologams, medicinos fizikams, bendrosios praktikos slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams, biomedicinos technologams, ergoterapeutams, kineziterapeutams, medicinos psichologams, medicinos genetikams, medicinos biologams, dietistams, optometrininkams, paramedikams.


Dalyviams bus išduodamas 8 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Iš jų 2 val. skirtos profesinei etikai ir 2 val. – infekcijų kontrolei.


Nuoroda Registracijai:FB paskyroje ir renginio puslapyje.



*- mokėjimą būtina atlikti iki nurodytos datos
**- LRTA – Lietuvos radiologijos technologų asociacija
***- radiologijos studijų programos studentai registracijos metu turi pateikti dokumentą, įrodantį radiologijos studijų programos studijavimą