LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJOS XVI RINKIMINĖ ATASKAITINĖ ASAMBLĖJA

2023-02-17 13:08

Mieli Asociacijos nariai,


Pranešame, kad 2023 m. kovo 25 d. (šeštadienį), 10.00 val. įvyks Lietuvos radiologijos technologų asociacijos (toliau - Asociacija, LRTA) rinkiminė ataskaitinė asamblėja (toliau - Asamblėja). Asamblėja vyks Verslo lyderių centre BLC, konferencijų salėje Belo, K. Donelaičio g. 62, V. Putvinskio g. 53, Kaune.


Renginio programa ir nuoroda registracijai: https://reg.eventas.lt/LRTA2023
Susipažinkite su EFRS projektu "White paper" Apklausa: Radiologijos technologo ateities vizija.


 Asamblėjos iniciatorius ir sušaukėjas – LRTA prezidentas, vadovaudamasis LRTA įstatų 5.2. punktu.


ASAMBLĖJOS DARBOTVARKĖ 


1. Asamblėjos balsų skaičiavimo komisijos, pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas
3. LRTA 2022 m. veiklos ataskaitos pristatymas, tvirtinimas
Pranešėja LRTA prezidentė Aurika Vanckavičienė
 4. LRTA 2022 m. finansinės ataskaitos pristatymas, tvirtinimas
Pranešėja LRTA iždininkė Zita Sakalauskienė
 5. LRTA 2022 m. revizoriaus ataskaitos pristatymas, tvirtinimas
Pranešėja LRTA revizorė Ona Štombergienė
6. LRTA prezidento rinkimai 2023–2026 m. laikotarpiu.
7. LRTA prezidiumo rinkimai 2023–2026 m. laikotarpiu
8. LRTA revizoriaus rinkimai 2023–2026 m. laikotarpiui
9. Einamieji klausimai


Asociacijos nariai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančios Asamblėjos darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@radtechnologai.lt, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Asamblėjos.


Asociacijos nariai, vadovaudamasis LRTA įstatų 7.3. punktu, turi teisę siūlyti kandidatus į prezidento pareigas, ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki Asamblėjos pateikiant kandidato raštišką sutikimą ir gyvenimo aprašymą. Su informacija apie kandidatus į prezidento pareigas bus galima susipažinti LRTA interneto svetainėje www.radtechnologai.lt


Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiama Asamblėja, bei Asamblėjos darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai bus siunčiami el. paštu.


Maloniai kviečiame visus dalyvauti!


Pagarbiai
Lietuvos radiologijos technologų asociacijos
Prezidentė Aurika Vanckavičienė