LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

Nauja! LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJOS XVII ASAMBLĖJA

2024-02-22 19:24

 


Mieli asociacijos nariai,


Pranešame, kad 2024 m. kovo 20 d., 14.00 val. įvyks Lietuvos radiologijos technologų asociacijos (toliau - Asociacija, LRTA) eilinė asamblėja (toliau - Asamblėja).


Asamblėja vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje.Nuoroda registracijai į asamblėją: https://shorturl.at/giFNT
Vykdoma išankstinė registracija nuo šio pranešimo išsiuntimo.
Dalyvių jungimosi pradžia asamblėjos dieną – 13.45 val.


Asamblėjos iniciatorius ir sušaukėjas – LRTA prezidentas, vadovaudamasis Lietuvos radiologijos technologų asociacijos įstatų 5.2 straipsniu, priėmė sprendimą sušaukti asamblėją ir patvirtino asamblėjos darbotvarkę.


ASAMBLĖJOS DARBOTVARKĖ
1. Asamblėjos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas
3. LRTA 2023 m. veiklos ataskaita, tvirtinimas. Pranešėja LRTA prezidentė Aurika Vanckavičienė
4. LRTA 2023 m. finansinė ataskaita, tvirtinimas. Pranešėja LRTA iždininkė Zita Sakalauskienė
5. LRTA 2023 m. revizoriaus ataskaita, tvirtinimas. Pranešėjas LRTA revizorius Karolis Juronis
6. Kiti klausimai


Asociacijos nariai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančios Asamblėjos darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@radtechnologai.lt, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Asamblėjos. Asociacijos nariai apie Asamblėjos priimtus sprendimus bus informuojami elektroniniu paštu. Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiama Asamblėja, bei Asamblėjos darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai bus siunčiami el. paštu. Maloniai kviečiame dalyvauti!


Pagarbiai
Lietuvos radiologijos technologų asociacijosprezidentė
Aurika Vanckavičienė