LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

LRLA Prezidiumas

Dr. Aurika Vanckavičienė LRLA Prezidentė
Dr. Aurika Vanckavičienė
LRTA Prezidentė


Elena Karazijaitė LRLA atstovės EFRS
Elena Karazijaitė
LRTA prezidiumo narė, viceprezidentė, asociacijos atstovė EFRS
   


Laura Veličkienė
LRTA prezidiumo narė, sekretorė
   
 Zita Sakalauskienė Zita Sakalauskienė
LRTA prezidiumo narė, iždininkė
   
 Neringa Packevičienė Neringa Packevičienė
LRTA Prezidiumo narė
   
 Jolanta Molienė Jolanta Molienė
LRTA Prezidiumo narė
   
  Monika Grigaitė
LRTA Prezidiumo narė
   

Jurgita Rimavičienė
LRTA Vilniaus filialo Pirmininkė


LRLA Kauno filialo Pirmininkė Ingrida Staniūnaitė Ingrida Sudarienė
LRTA Kauno filialo Pirmininkė
   
LRLA Klaipėdos filialo Pirmininkė Danutė Kavaliauskienė Danutė Kavaliauskienė
LRTA Klaipėdos filialo Pirmininkė
 
Vida Sapatkienė Panevėžio filialo pirmininkė Vida Sapatkienė
LRTA Panevėžio filialo Pirmininkė
 
Ona Štombergienė Ona Štombergienė
LRTA revizorė