LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

Krūties vaizdinimo plėtra

Kiekvienais metais lapkričio 8 dieną yra minima tarptautinė radiologijos diena. Švenčiant šią dieną yra pasirenkama kokia nors radiologijos tema. Šiemet Europos Radiologų draugija (ESR), Amerikos Radiologijos koledžas (ACR) ir Šiaurės Amerikos Radiologijos draugija (RSNA) kaip Tarptautinės Radiologijos dienos organizatoriai pagrindine tema pasirinko krūtų vaizdinimą (Breast imaging).

Plačiajai visuomenei informuoti apie paskutinius pasiekimus krūties vaizdinimo plėtroje bei atrankinėje patikroje ir suteikti platesnį supratimą apie naudojamas technologijas ir įrangą, Europos Radiologijos draugija išleido knygą : Screening & Beyond: Medical Imaging in the Detection, Diagnosis and Management of Breast Diseases (Atrankinė patikra ir po to: aptikimas, diagnozė ir krūtų ligų valdymas).

Europos Komisijos iniciatyva dėl krūties vėžio 2017.01.02 (EC Initiative onBreast Cancer – ECIBC) EK, reaguodama į ES Tarybos išvadas dėl vėžio naštos mažinimo, pradėjo novatorišką projektą siekiant suformuoti europinį kokybės užtikrinimo planą krūties vėžio tarnyboms paremti per akreditavimą ir aukštos kokybės, įrodymais grįstas rekomendacijas. Pirmosios gairės jau skelbiamos projekto tinklalapyje: https://ec.europa.eu.