LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

 

LR SAM ĮSAKYMAS 2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V-2824
"Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo"
Radiologijos technologo licencijavimui šis įsakymas taikomas nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Daugiau informacijos Valstybinės Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos tinklalapyje: https://vaspvt.gov.lthttps://vaspvt.gov.lt/node/1515

LR SAM ĮSAKYMAS 2021 m. sausio 15 d. Nr. V-86 "Dėl LR SAM 1999 m. vasario 5 d, įsakymo Nr. 61 "Dėl asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
Spaudą su numeriu radiologijos technologams privaloma įsigyti iki 2021-12-31 d.
Daugiau informacijos: https://vaspvt.gov.lt/node/1415