Tarptautinė radiologijos technologų asociacijų sąjunga (ISRRT, angl. International society of radiographers and radiology technologist)
Naujienos
2024-07-22

Tarptautinė radiologijos technologų asociacijų sąjunga (ISRRT, angl. International society of radiographers and radiology technologist)

https://www.isrrt.org/about/

Lietuvos radiologijos technologų asociacija yra ISRRT narė.

ISRRT misija 

Nuolat gerinti  medicininio vaizdinimo ir spindulinės terapijos teikimo ir praktikos standartus visame pasaulyje,  skatinant kokybišką pacientų priežiūrą, švietimą ir mokslinius tyrimus radiologijos moksle.

Mission Statement
“To improve the standards of delivery and practice of medical imaging and radiation therapy throughout the world by acting as the international liaison organisation for medical radiation technology and by promoting Quality Patient Care, Education and Research in the radiation medicine sciences”.